คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ไม่มีสังคมใดไร้ผู้พิการ

บุคคลมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน ต่างกันที่รูปร่าง หน้าตา สูงต่ำ ดำ ขาว เชื้อชาติ ส่วนใหญ่มาจากพันธุุกรรม เผ่าพันธ์ ภูมิสำเนา ดังนั้นบุคคลแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวในโลก แล้วจะมีอะไรสัก 2,3 อย่างที่ต่างกับผู้อื่นจะเป็นอย่างไรไป ผู้ที่เกิดมาไม่สามารถเลือกเองได้ แต่เมื่อเกิดและมีชีวิตสามารถเลือกที่จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวเองเลือก ขึ้นอยู่ที่ใจจะปราถนา ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิการ บกพร่องและทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู  และผู้ดูแลบุคคลเหล่านี้ทุกคน เวปไซดนี้ขอเป็นสื่อกลาง เพื่อนคู่คิด แหล่งเรียนรู้ ให้ทุกคนรวมทั้งบุคคลที่บอกกับตัวเองว่าปกติ ที่ไม่มีใจพิการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น