คลังเก็บหมวดหมู่: ประเภทและลักษณะ

ประเภทความพิการทางการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552  ได้กำหนดประเภทความพิการทางการศึกษาไว้ 9 ประเภท ได้แก่

โพสท์ใน ประเภทและลักษณะ | ใส่ความเห็น