คลังเก็บหมวดหมู่: การจัดการเรียนการสอน

แนวทางการสอนเด็ก LD

วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก  จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้

โพสท์ใน การจัดการเรียนการสอน, การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | 1 ความเห็น