แนวทางการสอนเด็ก LD

วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร

การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก  จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการเรียนการสอน, การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | 1 ความเห็น

ประเภทความพิการทางการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552  ได้กำหนดประเภทความพิการทางการศึกษาไว้ 9 ประเภท ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประเภทและลักษณะ | ใส่ความเห็น

ไม่มีสังคมใดไร้ผู้พิการ

aaron-fotheringham-bland-05บุคคลมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน ต่างกันที่รูปร่าง หน้าตา สูงต่ำ ดำ ขาว เชื้อชาติ ส่วนใหญ่มาจากพันธุุกรรม เผ่าพันธ์ ภูมิสำเนา ดังนั้นบุคคลแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวในโลก แล้วจะมีอะไรสัก 2,3 อย่างที่ต่างกับผู้อื่นจะเป็นอย่างไรไป ผู้ที่เกิดมาไม่สามารถเลือกเองได้ แต่เมื่อเกิดและมีชีวิตสามารถเลือกที่จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวเองเลือก ขึ้นอยู่ที่ใจจะปราถนา ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิการ บกพร่องและทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู  และผู้ดูแลบุคคลเหล่านี้ทุกคน เวปไซดนี้ขอเป็นสื่อกลาง เพื่อนคู่คิด แหล่งเรียนรู้ ให้ทุกคนรวมทั้งบุคคลที่บอกกับตัวเองว่าปกติ ที่ไม่มีใจพิการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น